Дилерлер

Ресми дилерлер Ресей Федерациясында сіңдірілген ұйықтау өнімдерін сатады
Дилерлер
            ООО «УЛПК» (ИНН 6679024901)
Дилерлер
         ООО ТПК «Уралресурс» (ИНН 6671088886)